©Copyright   BPL Solutions 2010-2011

Home.

Luchtkanalen reinigen.

Infopagina.

Veelgestelde vragen.

Voorwaarden.

Contactgegevens.

Site map.

Reiniging en reconditionering

Luchtkanalen reinigen is een klus voor specialisten

De domeinnaam www.luchtkanalen-reinigen.nl is eigendom van BPL Solutions.

 

Niets op deze site mag zonder schriftelijke toestemming van

BPL Solutions gekopieerd worden.

 

De ruimte op deze site is beschikbaar gesteld voor promotie van werkzaamheden en diensten van een van onze partners.

Transacties en overeenkomsten volgend op verzending van een contact formulier worden gesloten tussen de verzender van de pagina (of opdrachtgever voor uit te voeren werkzaamheden) en onze partner.

 

BPL Solutions is anders dan promotiemedium geen partij in deze en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid betreft enigerlei dispuut over geleverde diensten of geleverde informatie door onze partner.

 

Middels het verzenden van het formulier op de infopagina gaat u akkoord met vrijwaring van BPL Solutions van bovengenoemde aansprakelijkheid.

 

Voorwaarden